Disclaimer

NL. Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden. Dit bericht en eventuele bijbehorende bijlagen kunnen vertrouwelijke informatie bevatten die door intellectuele eigendomsrechten of andere rechten is beschermd en bedoeld is voor het exclusieve gebruik van de geadresseerde. Alleen de geadresseerde mag dit bericht en zijn bijlagen lezen, kopiëren, printen en ze gebruiken voor het doel waartoe ze bestemd zijn. Indien u niet de geadresseerde bent, mag u deze email en zijn bijlagen niet lezen, kopiëren, printen, bewaren of gebruiken. In geval u deze e-mail per vergissing hebt ontvangen, gelieve de afzender onmiddellijk hiervan op de hoogte te brengen en vervolgens de e-mail en alle bijlagen te verwijderen en de inhoud ervan aan niemand te onthullen.

FR. Aucun droit ne peut être exercé en vertu du présent message. Ce message et ses annexes peuvent contenir des informations confidentielles protégées par des droits de propriété intellectuelle ou autres et sont uniquement destinés au(x) destinataire(s) visé(s). Seul(s) le(s) destinataire(s) visé(s) est/sont autorisé(s) à les lire, à les copier, à les imprimer et à les utiliser et ce, uniquement dans le but pour lequel ils ont été envoyés. Si vous n’êtes pas le destinataire visé, ce message vous informe du fait que vous n’êtes pas censé lire, copier, imprimer, conserver ou utiliser cet e-mail ainsi que ses annexes. Si vous l’avez reçu par erreur, veuillez contacter immédiatement l’expéditeur. Veuillez ensuite effacer cet e-mail et ses annexes et ne pas en révéler le contenu.

EN. No rights can be derived from this message. This message and its attachments may contain confidential information protected by intellectual property rights or other rights and are strictly for the exclusive use of the intended recipient. Only the intended recipient may read, copy, print and use it and this only for the purpose for which it has been sent. If you are not the intended recipient you are by this informed that you may not read, copy, print, keep, or use this e-mail and any attachment. If you have received it in error, please contact the sender immediately and delete the e-mail and any attachment and do not reveal its contents to any person.

Tags: