Home

Coördinatieplatform voor een gecontroleerde recyclage van polymeren via het CORE business model

CORE BUSINESS werd na afloop van het project omgezet in een overlegplatform tussen overheden, onderzoekscentra, federaties en andere organisaties in België die begaan zijn met de recylage van kunststoffen en/of textielvezels.

Het platform ijvert voor een transitie die wordt gekenmerkt door het integraal beheer en de beheersing van de productkwaliteit, de productveiligheid en het milieu in de verschillende processen (ophalen, zuiveren, recycleren, produceren, toepassen) in zowel het individuele bedrijf als binnen en tussen de toeleverings- en waardeketens.
In dit model is het noodzakelijk dat product- en procescontroles in de keten volledig transparant en traceerbaar zijn om de productkwaliteit te kunnen waarborgen en om de milieu-impact van de industriële activiteiten te beperken.

In deze context zijn een efficiëntere en volledigere karakterisering en exploitatie van de verschillende materiaalstromen uiterst belangrijke graadmeters.

De toepassing van het CORE BUSINESS MODEL kan aanleiding geven tot:

  • meer vertrouwen in polymere producten waarin gerecycleerde grondstoffen op een gecontroleerde wijze worden verwerkt
  • optimale sluiting van materiaalketens
  • ontstaan van nieuwe waardeketens
  • duurzame vergroening van het productiesysteem

Vier industriële waardeketens worden actief betrokken via:

  • bedrijfscontacten gericht op het in kaart brengen van individuele noden
  • audits i.v.m. de beheersing van recylagestromen
  • opstellen van guidelines
  • collectieve bedrijfsbezoeken